ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. (Επαγγελματικές άδειες : Ηλεκτροσυγκολλητή / Θερμοϋδραυλικού / Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων)
 
 
                                                                                                                           

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

sigoliseisΣυγκολλήσεις όλων των ειδών και εξειδικευμένες συγκολλήσεις με την μέθοδο TIG με συνοδεία αερίου Argon.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

anoxeidotes kataskevesΚατασκευή και εγκατάσταση δικτύων σωληνώσεων, αντλιών, δοχείων και ειδικών τεμαχίων για νερό, τρόφιμα, ποτά, χημικά, φάρμακα, καλλυντικά κ.ά. Διπλοχίτoνα δίκτυα, διπλοχίτονα δοχεία, αντλίες, αποχετευτικά συστήματα, καμινάδες, εξέδρες, ικριώματα, σκάλες, πάγκοι κ.ά.

ΝΕΡΟ

egatastaseis nerouΣωληνώσεις / Αντλίες / Επεξεργασία νερού / Απιονισμένο νερό / Φίλτρα / Δεξαμενές

ΑΤΜΟΣ

egatastaseis atmou

Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συγκροτημάτων ατμού (δίκτυα, καμινάδες, λέβητες, δεξαμενές συμπύκνωσης).

ΘΕΡΜΟ ΛΑΔΙ

thermo loadiΣωληνώσεις και διπλοχίτωνα δίκτυα / Εναλλάκτες θερμότητας / Δοχεία

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

udravlika

Θέρμανση / Ψύξη / Ύδρευση / Υδροροές / Αποχετεύσεις / Πυρόσβεση

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

fusiko aerio

Εγκατάσταση δικτύων παροχής φυσικού αερίου από χαλκό ή χάλυβα, βιδωτά και συγκολλητά.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

exaerismoi

Χοάνες / Κανάλια

ΑΕΡΙΑ

egatastaseis aerion

Ιατρικά αέρια / Βιομηχανικά αέρια / Καύσιμα αέρια

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

egatastaseis pepiesmenou aeraΚατασκευή και εγκατάσταση αεριοφυλακίων και συλλεκτών διαφόρων μεγεθών, για υψηλή και χαμηλή πίεση.