ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ

Μεταλλικό γλυπτό της Βένιας Δημητρακοπούλου στο μουσείο Μπενάκη.

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=646130

00a00b00c

00d00e00f

00g00h00i

00j00k100l

00m00n00o

00